Ons team 


 
Robert van der Eng
Groep 1/2B, Directeur
Julia Gerritsen
Groep 1/2A
Maureen Borst
Groep 1/2B
Letty Stokman
Groep 2/3
Annemarie van Agten
Groep 2/3
Irene van Leeuwen
Groep 4
Maurice Vastenouw
Groep 4
Anneke Datthijn
Groep 5/6A
Annabeth Olsthoorn
Groep 5/6A
Jessica Terol
Groep 5/6B
Winanda Riemersma
Groep 5/6B
Stefanie Oosterink
Groep 7/8A
Wilma Bakker
Groep 7/8A
Jessica Brink
Groep 7/8B
Irma Nuchelmans
Groep 7/8B, Intern begeleider
Xandra Westdorp
Onderwijsassistente
 
Eva van Willigen
Concierge
 

                            
                            
                             Groepsoverstijgende taken


Interne Begeleiding (IB) Irma Nuchelmans
Coördinatoren rouwverwerking: Anneke Datthijn
Stagecoördinator Winanda Maljaars
ICT-coördinator Julia Gerritsen
Webmaster Julia Gerritsen
 
Elckerlyc | Boekenstein 45 | 1852 WS Heiloo | tel. 072-5321585 | info.elckerlyc@isobscholen.nl